Skåp slocknar efter att man sätter in nyckelpeg

Problem: du har flera fungerande lister, men så sätter du in en nyckelpeg på en list längre ned i din konfiguration och hela skåpet slocknar. 

Du har förmodligen fel antal dörr och lister inställt. ex: Skåpet tror att det bara har tre lister, och när du sätter in en peg i den 4:e listen så blir det konflikt mellan hårdvara och mjukvaruinställningen. 

Lösning: logga in i skåpets konfigurationsmeny och gå till "set number of doors", efter att du gjort det så kommer uppföljningsfrågan: hur många lister under dörr X". När du är klar, boota om, när ombootningen är klar ska alla lister svara. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan