Hur genomför man en reboot? (Keybox SC)

Reboot (omstart) av ett nyckelskåp gör du antingen genom att använda skåpets konfigurationsmeny eller genom att göra skåpet strömlöst. 

Genom konfigurationsmeny:

  1. logga in i skåpet med er servicekod (1234# som default om ni inte ändrat denna)
  2. navigera  till valet reboot
  3. tryck # två gånger för att starta reboot, detta tar någon minut, när du kan logga in som vanligt så är reboot klar. 

Genom att göra skåpet strömlöst:

Det räcker inte att bara dra ur kontakten ur väggen, många av våra skåp levereras med batteribackup vilket innebär att batteribackup kablen måste dras ut. 

  1. Öppna service-luckan med nyckel
  2. Dra ut strömkabel, vänta 5 sekunder
  3. sätt tillbaka kabel, när du kan logga in som vanligt så är reboot klar. 

exempel på batterikabel från en 9400SC/9500SC

 Exempel från en 9600SC/9700SC

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan