Fabriksåterställning SC modeller

Att genomföra en fabriksåterställning (Factory reset) på ett SC nyckelsystem (keybox SC, keyrack SC, valubox SC) innebär att man tömmer systemet på alla lokala inställningar och systemet återgår till de default värden som det hade när det levererades för första gången. 

Efter en fabriksåterställning är genomförd så har man valet att återställa systemets tidigare nätverksuppgifter och då kommer all data laddas om, nycklar, användare, koder, grupper och kopplingar från den senast sparade konfiguration förs över till skåpet, Kan vara användbart för att få bort ev. synkroniseringsproblem, eller problem att ladda över data från SQL databasen. Eller så hanterar man skåpet som ett nytt skåp och måste då ange nya nätverksuppgifter och skapa upp alla nycklar på nytt (och radera gamla nycklar i Keywin). 

  • Om ni inte har nätverksuppgifterna sedan tidigare så logga in i skåpet med er service pin. 
  • Skriv ned inställningarna för DHCP (on eller off) IP adress, Netmask och Gateway. 
  • Gå sedan till factory reset och starta genom att trycka på #. 

När reset är klar, så är även service pin i default läge, vill ni ladda upp skåpets tidigare konfiguration så: 

  • logga in med 1234#
  • Sätt tillbaka värdena för DHCP (on eller off) IP adress, Netmask och Gateway, behöver ni sätta en punkt någonstans så är det pil höger som är kommandot. 
  • Avsluta med en re-boot, under re-boot så sparar skåpet in alla inställningarna. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan