Keywin 5 error: Unable to load DLL 'SqlServerSpatial110.dll'

Om du försöker spara en ändring i Keywin 5, tex skapa en användare eller döpa om en nyckel och får ett error så kan det vara ett problem för Keywin 5 klienten att hitta till SQL:en, något som drabbat många applikationer som använder SQL 2012.

Något i Microsofts directory har ändrats och gör att databas och klient inte hitar rätt. Gå till motsvarande: C:\ProgramData\Creone AB\KeyWin 5 öppna txt filen som har dagens datum och se om ni hittar ett fel i loggen som säger detta: 

Unable to load DLL 'SqlServerSpatial110.dll': Det går inte att hitta den angivna modulen. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)

Det finns en workaround för detta, följ stegen nedan: 

1. gå till C:\Program Files (x86)\Creone AB\KeyWin 5

2. dra ut filen KeyWin.exe till skrivbordet, öppna med notepad

3. kopiera följande textsnippet: 

<runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
  <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.SqlServer.Types" publicKeyToken="89845dcd8080cc91" />
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-11.0.0.0" newVersion="10.0.0.0" />
  </dependentAssembly>
</assemblyBinding></runtime>

4. kopiera in under appSettings enligt följande bild: 

mceclip0.png

5. spara filen, dra in i mappen Keywin 5, starta om Keywin. 

Nu borde ni kunna spara information från Keywin 5 till databasen utan error. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan