Keywin 5 error: SqlServerSpatial110.dll

Kunder som uppdaterat sin server miljö eller SQL miljö har vid några få tillfällen stött på problem med att få in event från skåpen. I synkloggen har detta error visats: 

"System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'SqlServerSpatial110.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)"

 

Det man behöver göra då är att lägga till en sträng i Keywin.cabinet.synchronizer.exe filen. Filen hittar ni där ni installerat Keywin, exempel: C:\Program Files (x86)\Creone AB\KeyWin 5 Server 

Öppna filen i notepad och klistra in strängen nedan. se bild. 

<runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.SqlServer.Types" publicKeyToken="89845dcd8080cc91" />
  <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-11.0.0.0" newVersion="10.0.0.0" />
</dependentAssembly>
</assemblyBinding></runtime> 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan